Nedělní závod na Vinicích

29.08.2017 14:50

KUJEBIKE 2017

MTB XC   O POHÁR STAROSTY MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA 

Pořadatelé: SK Donocykl VYSOKÉ MÝTO

Datum: 3.9.2017
Místo startu: Vysoké Mýto - Vinice (před hospodou) (mapa)

Přihlášky: 1. elektronicky zde, platba předem na účet 193449401/0300 do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, jako VS požijte datum narození    -  sleva   - uzávěrka přihlášek 31.8.2017 ve 20:00 hod.
                 2. při prezentaci současně se zaplacením - plná cena

Prezentace,  tratě a kategorie: (velký okruh  mapa tratě, profil, tratě mladší kategorie Vinice mapka ), barva u kategorie znamená barvu na plánku tratí v lesíku

Kategorie

Ročník narození

Délka závodu

Prezentace

Start Vyhlášení

Losování

A

předškolní

2011 a více

300m

9:00-9:40

10:00

10:10 -

B

chlapci, dívky 7-8 let

2010 - 2009

cca 800 m

9:00-9:45

10:15

10:55 11:00

C

chlapci, dívky 9-10 let

2008 - 2007

2700 m  malé okruhy

9:00-9:45

10:30

10:55 11:00
ZZ žákyně 11-14 let 2006 - 2003 4 km střední okruhy 9:00-10:20 11:05 12:20 14:45
M4 žáci ml.

2006 - 2005

7 km
(5 středních okruhů - červená)

9:00-10:45

11:30

12:20 12:25

M5

žáci st.

2004 - 2003
ZK kadetky 2002 - 2001
H Hobby bez rozdílu věku 3 x velký okruh bez technických pasáží (cca 12 km) 9:00-11:30 12:15 15:15 15:30
K kadeti 2002 - 2001 15 km (3 x velký okruh) 9:00-11:30 13:00 15:30 15:45
ZJ juniorky 2000 - 1999
Z ženy od r. 1998

J

junioři

2000 - 1999

24 km (5x velký okruh)

9:00-12:30

14:00

15:30 15:45

M

muži 19-39 let

1978-98

V

muži 40+ let

do 1977

Řazení na startu: v pořadí M5, ZK, M4  - u ostatních společně

Tratě jsou vedeny po lesních cestách a pěšinkách v lesoparku na Vinicích a v případě velkého okruhu i přilehlých loukách.
Povch: malé okruhy - 100% terén
           velký okruh  - 86% terén, 14% asfalt

Pravidla:  soutěží se dle pravidel ČSC

Hodnocení:
- kategorie bude vyhlášena pokud se do ní přihlásí minimálně 3 závodníci
- věcné ceny pro první tři ve vyhlášených kategoriích
- další věcné ceny budou slosovány v tombole
 

Startovné:

Kategorie

Ročník narození

Startovné

Přihlášení do 31.8. 20hod

Přihlášení na startu

A

předškolní

2011 a více

0,-

20,-

B

chlapci, dívky  7-8 let

2010-2009

50,-

100,-

C

chlapci, dívky  9-10 let

2010-2009

50,-

100,-

ZZ žákyně 11 -14 2006-2003 50,- 100,-

M4,5

chlapci 11-14 let

2006-2003

50,-

100,-

ZK

kadetky

2002-2001
H Hobby ----

100,-

150,-

K

kadeti

2002-2001

ZJ juniorky 2000-1999

Z

ženy

od r. 1998

J junioři 2000-1999

100,-

150,-

M

muži 19-39 let

1978-1998

V

muži 40+ let

do 1977 včetně

Parkování:  na malém parkovišti před hospodou nebude možné parkovat. Nejlépe je parkovat za odbočkou k rybníku Chobot. Dále pak bude možné parkovat na příjezdové komunikaci dle pokynů pořadatelů a městské policie.

Předpis: závod se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí zúčastněných a za běžného silničního provozu. Pořadatelé neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.Ochranná přilba ve všech kategoriích je povinná.

Očerstvení zajištěno.

* Závěrečné vyhlášení a losování závisí na dojetí posledního závodníka a bude oznámeno komentátorem, časy berte jako nejdříve možné