Zářijové soustředění – Martinice 2017

18.08.2017 17:10

Termín: 9. – 10. září 2017

Místo: Martinice u Proseče, spaní ve vlastních stanech a spacích pytlech

Odjezd: v 9:00 hod. z náměstí ve Vysokém Mýtě, sraz nejpozději v 8:30

Příjezd: přibližně okolo 12:00 hod. také na náměstí, bude upřesněno SMS na tel. číslo, které níže

uvedete

Vedoucí: Richard Tláskal, Jiří Sejkora, Vít Hospodka

 

Program:

sobota: odjezd na kolách do Martinic, sportovní aktivity (fotbal, frisbee,...), grilování a večerní

posezení u táboráku s kytarou,…

neděle: snídaně, odjezd

 

Režim: budíček v 8:00, večerka ve 22:00

 

Stravování: zajištěno bude následující: sobota: večeře

neděle: snídaně

proto je nutné si vzít s sebou jídlo na sobotu + pití na cestu, nějaké drobné sladkosti na doplnění energie

 

S sebou: na cestu: průkaz ZP, finance (cca 100 Kč) pro osobní potřebu, svačinu, pití, nepromokavou bundu.

K ubytování (tyto věci Vám odvezeme autem v sobotu v 9:30: jídlo a pití, dostatek náhradního oblečení na sport a volný čas, náhradní sportovní obuv, hygienické potřeby vč. ručníku, spacák, karimatku, stan – po dohodě ve skupinkách

 

Každý si doma překontroluje technický stav kola, přilba je samozřejmostí.

Nedodržení režimu a pokynů vedoucích bude mít za následek vyloučení ze soustředění, rodiče si poté sami zajistí odvoz dítěte.

 

Cena: Náklady na soustředění budou hrazeny z oddílových prostředků; v případě zájmu mohou jet i rodiče – rádi se seznámíme

 

Svoji účast i neúčast na soustředění potvrďte do konce srpna 2017 na email v.hospodka@seznam.cz či SMSkou na tel. 733 108 789 – Vít Hospodka.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat (např.: 733 108 789 – Vít Hospodka)

___________________________________________________________________________________

zde odstřihněte, vyplňte a odevzdejte, prosím, v den odjezdu

 

Potvrzení zákonného zástupce

 

Potvrzuji, že ………………………… má kolo v dobrém technickém stavu. Současně potvrzuji, že lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, nejeví známky akutního onemocnění a není mu nařízeno karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních 14 dnech přišlo dítě do styku s osobami s infekční nemocí. Dítě bylo seznámeno s bezpečnostními a též s těmito pokyny a je schopno se soustředění zúčastnit. Jsem si vědom(-a) právních důsledků, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

 

datum : 9.9.2017 jméno a příjmení zák. zástupce:

 

tel. číslo: podpis:

Martinice_pokyny 2017.docx (16,8 kB)