Bikové úterky

17.04.2018 17:00

Vedoucí Miloslav Krýda; závodníci Matějka, Krýda, Silva + Hoza Nechvilovi., Beneš

propozice