• Předseda

     -   J. Bendl

  • Realizační team

     - J. Sejkora (hospodář)

     - V. Hospodka (HSV a cyklokroužek)

     - M. Lehký (sportovní metodik)

     - R. Matějka (zástupce závodníků)

     - I. Nechvíle (zástupce rodičů)